Politica de Confidentialitate

INFORMAȚII PRELIMINARE

Accesarea și utilizarea site-ului https://like5.ro sau interacțiunea cu noi, prin orice modalitate de comunicare, va fi făcută în concordanță cu prezenta Politică de confidențialitate.

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicatiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru, prin urmare vă rugăm să examinați și Politica de confidențialitate ale site-urilor respective.

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe website-ul nostru sau din momentul în care v-a fost comunicată în orice alt mod.

CINE SUNTEM?

LIKE5.ro este un proiect ROLLERCOASTER PR SRL prin Cătălin Anchidin, în calitate de administrator care poate fi contactat la adresa de email: catalin.anchidin@gmail.com

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Atunci când ne contactați în orice alt mod ne puteți transmite date personale cum ar fi numele și prenumele și adresa de e-mail. Totodată, este posibil ca prin intermediul așa numitelor module cookie sau al altor tehnologii similare este posibil să colectăm date cu caracter personal și date precum adresa IP, paginile web pe care le accesați pe site, prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție și Politica noastră privind utilizarea modulelor Cookies. 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele colectate de către ROLLERCOASTER PR sunt prelucrate de către aceasta în următoarele scopuri:

 1. Avem interesul legitim de a soluționa solicitările dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact, al comentariilor sau prin e-mail, de a vă oferi informații de interes pentru dvs. conform art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR;
 2. În situația în care ROLLERCOASTER PR va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, compania vă va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimați consimțământul expres, în mod liber.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor de afaceri împuterniciți de către noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea serviciilor (cum ar fi furnizorilor de centre de date sau de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail) sau altor terți, cu respectarea legii. De asemenea datele dvs. mai pot fi dezvăluite, în măsura în care avem obligația de a divulga datele personale, în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau instituție guvernamentală.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 2. Dreptul de acces asupra datelor, adică dreptul de a obține o confirmare din partea ROLLERCOASTER PR dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 3. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveți dreptul de a obține din partea ROLLERCOASTER PR rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care le-a primit, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR;
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor în cazurile prevăzute de art. 21 din GDPR;
 6. Dreptul la portabilitate a datelor care se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise altui operator fără obstacole din partea ROLLERCOASTER PR, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv în temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din GDPR.
 7. Dreptul la restricționare a prelucrării în cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR;
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat;
 9. Dreptul de a va retrage consimțământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consințământului înainte de retragerea acestuia;
 10. Dreptul de a vă adresa justiției în vederea apărării drepturilor și intereselor dumneavoastră;
 11. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.